Convoquem als socis i sòcies del Casal de Vila-rodona, a la Junta General Ordinària corresponent als exercicis de 2019 i 2020 i  que tindrà lloc el divendres dia 16 de juliol de 2021 a 2/4 de 8 de la tarda, en única convocatòria (article 16), a les dependències de l’Entitat, d’acord amb el següent ordre del dia:

 

1er. –   Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.

2n.  –    Memòria i estat de comptes dels exercicis 2019 i 2020.

3r. –     Projectes per al 2021/2022 i pressupost i finançament dels mateixos.

4t. –     Baixes i altes d’associats/des (article 13.m)

5è. –     Renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva

6é.-      Torn obert de paraula.