Nova il·luminació escènica

El  dia 30 d’abril, vàrem poder inaugurar la nova il·luminació escènica del nostre teatre, ho vàrem fer amb la representació de l’obre “Un concert a la Casa Blanca” . La renovació de la il·luminació escènica ha tingut un cost de  12.357 €, la qual no hagués estat possible sense l’ajut de la Diputació Tarragona que…